نام شبکه

نشانی اینترنتی

شبكه بهداشت و درمان آباده

http://abadeh.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان ارسنجان

http://arsanjan.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان استهبان

http://estahban.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان اقليد

http://eghlid.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان بوانات

http://bavan.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان پاسارگاد

http://pasargad.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان خرم بيد

http://khorrambid.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان خنج

http://khonj.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان داراب

http://darab.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان زرين دشت

http://www.sums.ac.ir/shabakeh/zarin-dasht

شبكه بهداشت و درمان سپيدان

http://www.sums.ac.ir/shabakeh/sepidan
مرکز بهداشت شیراز (شهدای انقلاب) http://shce.sums.ac.ir/
مرکز بهداشت شیراز (شهدای والفجر) http://shc.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان فراشبند

http://www.sums.ac.ir/shabakeh/farashband

شبكه بهداشت و درمان فيروز آباد

http://firoozabad.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان قير و كارزين

http://ghirkarzin.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان كازرون

http://kazeroon.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان لارستان

http://larhealth.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان لامرد

http://lamerd.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان مرودشت

http://marve.sums.ac.ir/

شبكه بهداشت و درمان ممسني

http://mamasani.sums.ac.ir/
شبكه بهداشت و درمان مهر http://www.sums.ac.ir/shabakeh/Mohr

شبكه بهداشت و درمان ني ريز

http://neyriz.sums.ac.ir/

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-21 7:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ