نام معاونت

نشانی اینترنتی

معاونت غذا و دارو

http://fdo.sums.ac.ir/

معاونت بهداشتی

  http://fhc.sums.ac.ir/

معاونت پژوهشی

  http://research.sums.ac.ir/

معاونت آموزشی

  http://education.sums.ac.ir/

معاونت درمان

  http://darman.sums.ac.ir

معاونت فرهنگی

  http://culture.sums.ac.ir/

معاونت دانشجویی

  http://student.sums.ac.ir/

معاونت پشتیبانی

  http://official.sums.ac.irتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-15 9:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ