نام مرکز تحقیقات

نشانی اینترنتی

دفتر مطالعات و تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب

http://tim.sums.ac.ir

مرکز تحقیقات توانبخشی

http://chmsr.sums.ac.ir

مرکز تحقیقات دانشکده گراش

http://gerash.sums.ac.ir/markaz-tahghighat

مرکز رشد واحد فن آوری فرآورده های دارویی

http://sppti.sums.ac.ir

مرکز تحقیقات سرطان شناسی

http://icr.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات سوختگی شیراز

http://burnres.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات تروما

http://traumarc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات پیوند اعضا

http://strc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی

http://mncrc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

http://nhemrc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات چشم پزشکی

http://pearl.sums.ac.ir/~sejo

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد

http://gehrc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی

http://www.alborzicmrc.org/English/e_about.htm

مرکز تحقیقات کلیوی شیراز

http://snurc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات بیماری های خود ایمنی

http://adrc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات علوم دارویی

http://pharmacy.sums.ac.ir/fa/pharmaceutical-research-center/

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-21 7:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ