نام بیمارستان

نشانی اینترنتی

بیمارستان امیرالمومنین گراش

http://gerashh.sums.ac.ir

درمانگاه درمانگاه شهید مطهری

http://motahari.sums.ac.ir

بیمارستان نمازی

http://namazi.sums.ac.ir

بیمارستان حضرت زینب(سلام الله علیها)

http://zeinabhp.sums.ac.ir

بیمارستان شهید فقیهی

http://faghihi.sums.ac.ir

بیمارستان حافظ

http://hafez.sums.ac.ir

بیمارستان چمران

http://chamran.sums.ac.ir

بیمارستان خلیلی

http://khalili.sums.ac.ir

بیمارستان علی اصغر

http://aliasghar.sums.ac.ir
بیمارستان حجازی http://hfhc.sums.ac.ir
بیمارستان ابن سینا http://ebnesina.sums.ac.ir
بیمارستان اعصاب و روان http://www.sums.ac.ir/Hospitals/asab-o-ravan
بیمارستان سروستان http://shp.sums.ac.ir/index.html
بیمارستان قطب الدین http://hburn.sums.ac.ir
بیمارستان امیدواراوز http://ewaz.sums.ac.ir
بیمارستان شهید دستغیب http://dastgheib.sums.ac.ir/
بیمارستان شوشتری http://shoshtari.sums.ac.ir/ 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-21 7:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ