آدرس مراکز تحقیقات :

 

مرکز تحقیقات

آدرس سایت

انستیتو پاستور ایران

http://www.pasteur.ac.ir

مرکز تحقيقات غده شناسی

http://www.horcbmt.org

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

http://www.iranbiotech.com

مركزتحقیقات سرطان شناسی

http://www.cancer-institute.ac.ir

مرکز تحقیقات تروما و پژوهشهای جراحی سینا

http://www.sinatrc.ac.ir

مرکز تحقیقات غدد درون ریز

http://www.erc-iran.com

مرکز قلب شهید رجایی

http://www.rhc.ac.ir

دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی،  موسسه سرطان

http://www.cancer-institute.ac.ir

شبکه پزشکی مولکولی ایران

http://www.irmolmednet.ir

مرکز مطالعات و تحقيقات اخلاق پزشکي

http://www.ethics.hbi.ir

مرکز توسعه وهماهنگی تحقیقات فناوری

http://www.research.hbi.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-21 7:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ