مشخصات بيمارستان‌هاي شهرستان‌هاي استان فارس

 

رديف

نام بيمارستان

نوع تخصص

وضعيت

آدرس

شماره تلفن

1

امام خميني (ره)

عمومي

دولتي

آباده

13-3333311 -0751

2

امام خميني (ره)

عمومي

دولتي

استهبان

3055 - 2800 - 0732424

3

وليعصر (عج)

عمومي

دولتي

ارسنجان

9 – 7622348 - 0729

4

وليعصر (عج)

عمومي

دولتي

اقليد

4222131-0752

5

وليعصر (عج)

عمومي

دولتي

بوانات

9 – 3223068 -0752

6

امام حسن (ع)

عمومي

دولتي

داراب

8 – 6224107 - 0732

7

امام حسين (ع)

عمومي

دولتي

سپيدان

5 – 7223621 - 0712

8

شهداي سروستان

عمومي

دولتي

سروستان

فلكه قدس

2 – 5222111 - 0712

9

امام جعفر صادق (ع)

عمومي

دولتي

پاسارگاد

96 – 3290 - 0729722

10

قائم (عج)

عمومي

دولتي

فيروزآباد

8 – 7091 - 0712622

11

وليعصر (عج)

عمومي

دولتي

كازرون

4 – 2227080 – 0721

12

امام رضا (ع)

عمومي

دولتي

لارستان

7 – 32103 – 0781

13

اميدوار

عمومي

دولتي

اوز

6- 2095 - 0782362

14

خنج

عمومي

دولتي

خنج

3230 – 3130 - 0782452

15

امير المومنين (ع)

عمومي

دولتي

گراش

لارستان

4 – 2001 - 0782222

16

علي اصغر (ع)

عمومي

دولتي

بيرم

لارستان

3170 – 2604 - 0782422

17

وليعصر (عج)

عمومي

دولتي

لامرد

22201 - 22173 - 078252

18

بعثت

عمومي

دولتي

اشكنان

لامرد

2 – 2031 – 0782572

19

فاطمه الزهرا (س)

عمومي

دولتي

مهر

لامرد

2514 - 2327 - 0782652

20

شهيد مطهري

عمومي

دولتي

مرودشت

4 - 3333291 – 0728

21

وليعصر (عج)

عمومي

دولتي

ممسني

7 – 7504 - 0722422

22

شهداء

عمومي

دولتي

نيريز

14 – 5230111 - 0732

23

وليعصر (عج)

عمومي

دولتي

خرم بيد

25 – 1021 - 0752352

24

امام محمد باقر (ع)

عمومي

دولتي

قير و كارزين

4222652 – 4222010 - 0792

25امام موسي كاظم (ع)

عمومي

دولتي

زرين دشت 7225501-7225500-0732

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-17 13:19    آمار بازدیدکنندگان   :  24467        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ