مشخصات پايگاه‌هاي اورژانس شيراز

رديف

نام پايگاه

آدرس

شماره تلفن

1

ارتباطات اورژانس

خيابان قصر دشت بالاتر از دانشكده دندانپزشكي

115 – 6266666- 4 - 6278641

2

قسمت اداري

خيابان قصر دشت بالاتر از دانشكده دندانپزشكي

6288080 - 6288090

3

پايگاه شماره 1 شيراز

خيابان قصر دشت بالاتر از دانشكده دندانپزشكي

6304742

4

پايگاه شماره 2 شيراز

بلوار هفت تنان مستقر در پايگاه آتش نساني

7312149

5

پايگاه شماره 3 شيراز

بلوار سيبويه مستقر در درمانگاه حجازي

7386781

6

پايگاه شماره 4 شيراز

خيابان خيام مستقر در ساختمان شماره 2 دانشگاه

2350030

7

پايگاه شماره 5 شيراز

خيابان همت جنوبي مستقر در درمانگاه فاطمه الزهرا

6306648

8

پايگاه شماره 6 شيراز

بلوار عدالت مستقر در درمانگاه موسي بن جعفر

8202011

9

پايگاه شماره 7 شيراز

شهرك گلستان مستقر در پايگاه آتش نشاني

6202115

10

پايگاه شماره 8 شيراز

خيابان فرصت شيرازي مستقر در پايگاه آتش نشاني

7209996

11

پايگاه شماره 9 شيراز

بلوار بعثت مستقر در پايگاه آتش نشاني

6289050

12

پايگاه شماره 10 شيراز

سه راه نمازي مستقر در پايگاه آتش نشاني

2247888

13

پايگاه شماره 11 شيراز

شهرك صدرا

6250801

14

پايگاه شماره 12 شيراز

ميدان احسان

6251313

15

پايگاه شماره 13 شيراز

مستقر در فرودگاه شيراز

9 – 7218890

16

پايگاه شماره 14 شيراز

بلوار مدرس ابتداي كوي زهرا جنب نقليه استان فارس

7269411

17

پايگاه شماره 15 شيراز

ميانرود مستقر در مسجد ميانرود

8404080

18

پايگاه شماره 16 شيراز

ميدان كوزه گري جنب اتفاقات گاز

7370115

19

پايگاه شماره 17 شيراز

شاه قلي بيگي جنب مركز بهداشتي درماني

-------

20

پايگاه شماره 18 شيراز

ابيوردي دانشكده توانبخشي

-------

21

اورژانس موتوري شيراز

ابتداي ابيوردي

-------

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-21 7:58    آمار بازدیدکنندگان   :  22106        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ