مشخصات پايگاه‌هاي اورژانس شهرستان‌هاي استان فارس

رديف

نام پايگاه

آدرس

شماره تلفن

1

مرودشت

مستقر در بيمارستان شهيد مطهري

3333291 – 0728

2

سعادت شهر

مستقر در بيمارستان امام صادق (ع)

----------

3

ارسنجان

مستقر در بيمارستان ولي عصر (عج) ارسنجان

7622115- 0729

4

بوانات

شهرك ولي عصر مستقر در بيمارستان ولي عصر

3275 – 0752322

5

آباده

مستقر در بيمارستان امام خميني شماره 2

-------

6

اقليد

مستقر در درمانگاه شبانه روزي اقليد

422121 – 0752

7

سورمق

روبروي پمپ بنزين مستقر در درمانگاه سورمق

-------

8

ايزدخواست

ايزدخواست پايگاه اورژانس 115

-------

9

سپيدان

خيلبان شهيد سهرابي مستقر در بيمارستان رئيسي

7222377 – 0721

10

شول

گردنه شول 40 كيلومتري سپيدان (پايگاه اورژانس 115)

------

11

كازرون

خيابان خرمشهر روبروي جهاد سازندگي

22237777 – 0721

12

تنگ ابوالحيات

جاده شيراز كازرون كيلومتر 60 تنگ ابوالحيات

2228970 – 0721

13

كنار تخته

مستقر در كنار تخته ساختمان دامپزشكي

-------

14

نور آباد

مستقر در بيمارستان ولي عصر (عج)

3122 – 0722422

15

فيروز آباد

جاده فيروز اباد قير مستقر در بيمارستان قائم

6227091 – 0712

16

قيرو كارزين

مستقر در درمانگاه قير و كارزين

2010 – 0792422

17

لارستان

بلوار امام خميني حد فاصل شهر قديم و جديد مقابل اداره مخابرات

3338084 – 0781

18

خنج

ابتداي جاده خنج - لار

3230 – 0782452

19

لامرد

مستقر در بيمارستان ولي عصر (عج)

22101 – 078252

20

هورمرد

كيلومتر 45 جاده هورمرد- لار بندر لنگه جنب درمانگاه

3330

21

كوار

مستقر در مركز بهداشتي درماني امير المومنين(ع)

5622556 – 0712

22

خرامه

مستقر در درمانگاه شبانه روزي خرامه

2011- 0712462

23

داراب

بيمرستان امام حسن مجتبي

23086 – 073262

24

رستاق

مستقر در مركز بهداشتي رستاق

-------

25

استهبان

بلوار قائم مستقر در بيمارستان امام خميني

2595 – 073242

26

نيريز

خيابان طالقاني فلكه بيمارستان شهدا روبروي بيمارستان

70661 – 073252

27

سروستان

مستقر در بيمارستان سروستان

2111 - 0712522

28

سيوند

جاده قديم سيوند جنب پايگاه نيروي انتظامي

4562020 – 0729

29

فراشبند

فراشبند مركز بهداشتي درماني فراشبند

--------

30

زرقان

دوراهي زرقان جنب امامزاده

4225050 – 0712

31

سيوند جديد

جاده جديد سيوند 70 كيلومتري محور شيراز-سعادتشهر

------

32

جويم

لار بخش جويم مستقر در مركز بهداشتي

07823223100

33

زرين دشت

زرين دشت مستقر در مركز بهداشتي درماني

----------

34

دشت ارژن

محور شيراز كازرون مستقر در ساختمان هلال احمر

---------

35

مشهد مرغاب

محور شيراز اصفهان دوراهي مشهد مرغاب 45 كيلومتري سعادت شهر

2555 – 0752368

36

صفاشهر

محور شيراز اصفهان كمربندي صفاشهر جنب پمپ گاز

20255- 075235

37

مهارلو

محور شيراز سروستان جنب درمانگاه مهارلو

5252727- 0712

38

كولي كش

محور شيراز اصفهان گردنه كولي كش

------

39

مبارك آباد

محور قير جهرم مبارك اباد مستقر در مركز بهداشتي درماني

------

40

بيرم

بيرم مستقر در بيمارستان

------

41

دولت آباد

محور شيراز داراب دولت آباد پايگاه اورژانس 115

------

42

قطرويه

محور نيريز كرمان پايگاه اورژانس قطرويه

------

43

اوز

محور شيراز لار اوز مستقر در درمانگاه

-------

44

كوپن

محور نور آباد گچساران روستاي كوپن

3520 – 0722446

45

پاسگاه ريگان

محور فيروز آباد قير جنب پاسگاه

-------

46

گردنه شاه بهرامي

محور شيراز فيروز آباد بعد از كوار پايگاه اورژانس

-------

47

دوراهي نقش رستم

محور مرودشت سعادت شهر دو راهي نقش رستم

-------

48

جلب گير

محور سپيدان ياسوج گردنه جلب گير

-------

49

همايجان

محور شيراز سپيدان بعد از گردنه شول روستاي همايجان

-------

50

حسن آباد

محور قديم داراب فسا روستاي حسن اباد پايگاه اورژانس

-------

51

علامرودشت

محور لامرد خنج علامرودشت پايگاه اورژانس 115

-------

52

قائميه

محور شيراز كازرون دو راهي قائميه جنب درمانگاه

-------

53

گردنه عرفه

محور شيراز فسا گردنه عرفه پايگاه اورژانس 115

-------

54

تپه تلويزيون

محور شيراز كازرون 15 كيلومتري شيراز

-------

55

چهاربركه

محور لار هورمود چهار بركه پايگاه اورژانس 115

-------

56

پمپ بنزين مرودشت

محور شيراز اصفهان حد فاصل پمپ بنزين مرودشت و پل خان

-------

57

جنت شهر

محور داراب بندر عباس پايگاه اورژانس 115

-------

58

سيدان

محور قديم مرودشت سعادت شهر سيدان پايگاه اورژانس115

-------

59

رونيز

محور شيراز استهبان رونيز پايگاه اورژانس115

-------

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-21 7:58    آمار بازدیدکنندگان   :  20161        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ